EL | EN
                                                           
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                       
 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/9/2020

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύθυνση  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ή ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα) μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020:

1. Αίτηση Συμμετοχής (βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (πρότυπη φόρμα βιογραφικού βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).

3. Δύο συστατικές επιστολές (μέσω e-mail στη διεύθυνση  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  απευθείας από τους συντάκτες τους)

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι πλήρωσης θέσεων ή το αργότερο μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα (30) άτομα. Θα υπάρξουν δύο κύκλοι επιλογής φοιτητών, ο πρώτος θα ολοκληρωθεί  στις 15 Ιουλίου 2020 ενώ ο  δεύτερος στις 21 Σεπτεμβρίου 2020. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο 2020.

 Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι εφόσον γίνουν δεκτοί είναι:

1.  Αίτηση Εγγραφής (στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν).

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.

3.  Αναλυτική Βαθμολογία.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

5.  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

6.  Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

7.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • Tίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών.
  • Πιστοποιητικό First Certificate in English.
  • Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης).
  • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω.
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΕΔΕ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

8.  Δύο φωτογραφίες τ. ταυτότητας.

 

       

Πρόγραμμα Σπουδών

Προσκλήσεις Υποβολής

Αίτηση και Έντυπα

Διδάσκοντες

 

 

 Εγγραφείτε στο newsletter

για να λαμβάνετε νέα

 

 
        Γραμματεία ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ.Κωνσταντίνου 48

Αθήνα 11635

+30 210 7273735

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.